INOVÁCIE PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

KONŠTRUKCIE A TECHNOLÓGIE

Vytvorené pre farmárov a ich zvieratá. Naša technológia bola špeciálne vyvinutá pre hospodársky sebestačnú a plne automatizovanú prevádzku mobilného kurína.

farmermobil to nie sú iba pojazdné kuríny. Kombinácia vlastného vývoja vozidiel a vlastnej voliérovej technológie robí zo značky farmermobil niečo výnimočné!

Čerpáme z dlhoročných skúseností s konštrukciou kurínov a hospodárskych vozidiel, a preto vždy nové nápady zavádzame priamo do praxe.

VLASTNÝ PODVOZOK

farmermobil spája desaťročia skúseností s konštrukciou zariadení a vozidiel, s radom inovácií pre druhovo vhodný a plne automatický chov zvierat v mobilných ustajňovacích priestoroch.

Aby sme vyhoveli našej požiadavke na vysokú kvalitu, vyrábame mobilné kuríny vo vlastnej výrobe, v našom závode v nemeckom meste Laer. Každý mobilný kurín je navrhnutý ako vozidlo s pevne zabudovaným podvozkom čím sa môže efektívne premiestňovať.
Cez vlastné vývojové oddelenie neustále zlepšujeme naše podvozky a každý nápad či vylepšenie vieme okamžite implementovať do našich kurínov. Niektoré z našich mobilných kurínov sú vďaka vhodnému podvozku (na požiadanie zariadime osvedčenie o cestnej premávke v Nemecku) vhodné aj na prepravu do vzdialenejších oblastí. Aj veľké mobilné kuríny sa dajú vďaka vhodnému podvozku ľahko prepraviť z bodu A do bodu B, napríklad z dôvodu eliminácie vyššej koncentrácii dusičnanov.

VYSOKÁ EFEKTÍVNOSŤ PRÁCE A

AUTOMATIZÁCIA

KRMIVO A VODA

Zásobník s vodou sa nachádza v kuríne, v jeho prednej časti. Zo zásobníka sa voda dodáva pod konštantným a nastaviteľným tlakom do napájacieho systému. Tento tlak umožňuje aj preplachovanie napájacieho potrubia. Krmivo z vnútorného kŕmneho zásobníka sa prepravuje cez kurín pomocou kŕmnej reťaze. Kŕmny zásobník sa jednoducho napĺňať zvonku. Všetko kŕmenie je riadené počítačom, v presne stanovených časoch. Kŕmna linka dosahuje do celého kurína a zabezpečuje jednoduché a dobre kontrolovateľné kŕmenie nosníc.

VÝBEH

Vaše nosnice žijú nielen v priestrannom mobilnom kuríne, ale aj vo voľnom výbehu, kam sa dostanú cez bezpečné a dažďu-odolné vráta.

Klapky sa otvárajú a zatvárajú automaticky každý deň v presne stanovených časoch a sú navrhnuté tak, aby sa pri otváraní nedotýkali podlahy. Pri extrémnej svahovitosti ich možno kedykoľvek dodatočne nastaviť. Aby bol vzduch v kuríne vždy príjemný, mobilný kurín sa niekoľkokrát denne automaticky vetrá a môže sa dodatočne vetrať aj prostredníctvom vetracích klapiek, okien a dverí.

ODSTRAŇOVANIE TRUSU

V každom kuríne od farmermobilu nájdete na odstraňovanie trusu pásový dopravník, v dvojitom vyhotovení – na dvoch poschodiach – čím ušetríte namáhavú ručnú prácu.

Na odstraňovanie trusu jednoducho otvoríte zadné dvere, umiestnite pod ne vhodný žľab a spínačom aktivujete pásový dopravník na trus. Na konci pásového dopravníka na trus sa nachádza aj škrabka, aby sa čo najmenej zvyškov dostalo späť do kurína. Pravidelné odstraňovanie trusu zabezpečuje dobrú klímu kurína.

STARTER

MODELS

Nezávisle od veľkosti systému je každý mobilný kurín od farmermobilu vybavený takmer identicky a vďaka svojej plnej mobilite sa dá veľmi ľahko premiestňovať.

Šetrí prácu. Orientovaný na zviera. Sebestačný.

FLEXIBILNE POUŽITEĽNÝ

Mobilný kurín STARTER ponúka rovnaké technické možnosti ako kurín z radu fm-models. Od automatizácie v kuríne, cez sebestačnú prevádzku prostredníctvom skladovacích nádrží a fotovoltického zariadenia až po elektrické odstraňovanie trusu pomocou pásového dopravníka. Mobilné kuríny STARTER-models sú kompletné systémy pre podnikanie, ktoré poskytujú farmárom dokonalý vstup do sveta chovu hydiny a jeho ekonomiky. Sú pripravené na okamžité použitie, takže nosnice sa môžu do svojho nového domova nasťahovať krátko po vyliahnutí. Tým sa vám ušetrí dlhý a nákladný čas potrebný na založenie chovu.

FM

MODELS

Mobilný kurín s vysokým stupňom automatizácie šetrí prácu. Profitujte z modernej a spoľahlivej techniky v kuríne, ktorá zabezpečí jednoduchú ovládateľnosť. Šetrí prácu. Orientovaný na zviera. Sebestačný.

MODULÁRNA KONŠTRUKCIA

Aby sa zaručila rýchla mobilita mobilného kurína, sú k jeho strednej časti zavesené po stranách bočné moduly. Tieto sú vybavené s pevnou podlahou, ktorá slúži na hrabanie sliepok. V bočných moduloch sú zároveň hniezda a prístupové dvere do vnútra kurína.

Na presun na vzdialenejšiu plochu môžete (bez zvierat vo vnútri) bočné moduly zvesiť. Tým môžete bez problémov strednú časť ako aj jednotlivé bočné časti bezpečne prepraviť na novú plochu. Následne potom môžete všetky moduly celkom jednoducho poskladať späť – pomocou vysokozdvižného vozíka.