BUDÚCNOSŤ CHOVU HYDINY

INOVÁCIE PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Šťastné nosnice, ktoré vonku hrabú a zobú červy či zrná, spokojne znášajú vajíčka a zároveň nezanechávajú vo svojom okolí parazity, ani koncentrované dusičnany – myšlienka, ktorá robí radosť chovateľom sliepok aj spotrebiteľom. Mobilný kurín to umožňuje.

Mobilstall

Čím je mobilný chov taký výnimočný?

Naše mobilné kuríny

3 DÔVODY, PREČO BY STE SI MALI

NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ ROZVOJA PODNIKANIA

MOŽNOSŤ ZASTREŠIŤ LOKÁLNY TRH

VEĽKÝ POTENCIÁL RASTU

NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ ROZVOJA PODNIKANIA

MOŽNOSŤ ZASTREŠIŤ LOKÁLNY TRH

VEĽKÝ POTENCIÁL RASTU

farmernews!

Tu si môžete pozrieť všetky novinky o farmermobil!

TU SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ VIAC!

KONŠTRUKCIE A TECHNOLÓGIE

Vytvorené pre farmárov a ich zvieratá. Naša technológia bola špeciálne vyvinutá pre hospodársky sebestačnú a plne automatizovanú prevádzku mobilného kurína. farmermobil to nie sú iba pojazdné kuríny. Kombinácia vlastného vývoja vozidiel a vlastnej voliérovej technológie robí zo značky farmermobil niečo výnimočné! Čerpáme z dlhoročných skúseností s konštrukciou kurínov a hospodárskych vozidiel, a preto vždy nové nápady zavádzame priamo do praxe.
Kontakt

VLASTNÝ PODVOZOK

farmermobil spája desaťročia skúseností s konštrukciou zariadení a vozidiel, s radom inovácií pre druhovo vhodný a plne automatický chov zvierat v mobilných ustajňovacích priestoroch.
Kontakt

TVOJ DOKONALÝ MOBILNÝ KURÍN!

Naša ponuka produktov zahŕňa až 8 rôznych mobilných kurínov. Bez ohľadu na fakt či chcete začať s chovom alebo ste už profesionál. Všetky mobilné kuríny od farmermobilu sú plne mobilné a plne automatické. Tu zistíte, ktorý produkt farmermobil je pre vás najvhodnejší!
Kontakt

KONŠTRUKCIE A TECHNOLÓGIE

Vytvorené pre farmárov a ich zvieratá. Naša technológia bola špeciálne vyvinutá pre hospodársky sebestačnú a plne automatizovanú prevádzku mobilného kurína. farmermobil to nie sú iba pojazdné kuríny. Kombinácia vlastného vývoja vozidiel a vlastnej voliérovej technológie robí zo značky farmermobil niečo výnimočné! Čerpáme z dlhoročných skúseností s konštrukciou kurínov a hospodárskych vozidiel, a preto vždy nové nápady zavádzame priamo do praxe.

VLASTNÝ PODVOZOK

farmermobil spája desaťročia skúseností s konštrukciou zariadení a vozidiel, s radom inovácií pre druhovo vhodný a plne automatický chov zvierat v mobilných ustajňovacích priestoroch.
Mobilstall

TVOJ DOKONALÝ MOBILNÝ KURÍN!

Naša ponuka produktov zahŕňa až 8 rôznych mobilných kurínov. Bez ohľadu na fakt či chcete začať s chovom alebo ste už profesionál. Všetky mobilné kuríny od farmermobilu sú plne mobilné a plne automatické. Tu zistíte, ktorý produkt farmermobil je pre vás najvhodnejší!

KTORÝ MOBILNÝ KURÍN JE PRE MŇA VHODNÝ?

Pri rozhodovaní o mobilnom kurníku odporúčame, aby ste sa uistili, že je plne automatizovaný, pretože tak získate viac času na sústredenie sa na marketing a dobré životné podmienky vašich zvierat. Umožní vám to tiež prevádzkovať mobilný kurník na čiastočný úväzok.

OD FARMÁROV, PRE FARMÁROV

Fiefhaus farm

We started with two chickens in a self-built coop and now have three STARTER-max. The high level of automation also makes it possible to run the business as a sideline. In addition to the eggs, we market our own pork, a field of flowers to cut yourself and other regional products.

DVOR Stratmann

Priamy predajca

S naším modelom fm600 a STARTER-max sme viac ako spokojní. Táto technika umožňuje každodenný bezproblémový chod a zároveň ponúka spotrebiteľom transparentnosť v oblasti chovu zvierat a výroby potravín.

Dobrodružná farma Schmid

Priamy predajca

STARTER-plus kombinuje dobré životné podmienky zvierat, úsporu práce a kompaktnosť rozmerov. S kurínom sa dajú na výbeh využiť aj menšie plochy.