Kontakt

farmermobil GmbH
Zum Hagenbach 5
48366 Laer
Deutschland

Ďalšie informácie

Výkonní riaditelia:

Gregor Ellegast

Registračný súd: Miestny súd Steinfurt
Registračné číslo: HRB 10463

IČ DPH: DE295366106

Zodpovednosť za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV:

Gregor Ellegast
Zum Hagenbach 5
48366 Laer

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Obrázkové práva

Všetky fotografie © farmermobil®

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa zistí konkrétne porušenie zákona. Ak sa o príslušných porušeniach dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný.

Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je účelné bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. Ak zistíme porušenie zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.